Co chcesz nam zgłosić?

UWAGA!!!
Zgłoszenia wymagające pilnej interwencji, szczególnie poza godzinami pracy administracji spółdzielni, prosimy kierować bezpośrednio do odpowiednich służb.
Telefony alarmowe podane są na stronie spółdzielni www.powisle.pulawy.pl oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych budynkach.